Neenakost spolov

Most of my posts are in English. This one is in Slovenian because it is a response I originally posted on Libertarec, a Slovenian blog.

Neenakost med spoloma je. Vsaj del te neenakosti je biološkega izvora in se je ne da preseči z naivnimi pobudami, pa naj bodo družbene ali individualne.

Vsaj del neenakosti izhaja iz tega, da imamo moški samo eno kopijo X kromosoma (XY), ženske pa imajo dve (XX). Zaradi tega so ženske genetsko stabilnejše in ima ženska populacija manj variacij pri razvoju, moška pa več. To pomeni, da je med moškimi proporcionalno več nadpovprečnih in podpovprečnih posameznikov, kot med ženskami. Populacija žensk ima zato trdnejše povprečje, populacija moških pa ima več izjemnežev, tako v pozitivnem kot v negativnem smislu.

Ampak ker ima populacija moških več izjemnežev, tudi v pozitivnem smislu, to pomeni, da bodo med najsposobnejšimi posamezniki v vsej populaciji prevladovali moški. To ne pomeni, da med najsposobnejšimi ne bo žensk, ampak pomeni, da jih bo proporcionalno manj. To pomeni, da tudi v povsem pošteni kulturi, ki do nikogar nima predsodkov, razmerje med moškimi in ženskami v vodstvu ne bo 50/50, temveč bo mogoče 60/40 ali 70/30.

Nekateri drugi razlogi za neenakost so kulturno pogojeni in so v osnovi predsodki, ki jih je treba odpraviti.

Spet tretji razlogi imajo vir v izobraževanju, kjer se ne upošteva, da se moški in ženski možgani razvijajo drugače in potrebujejo poudarke na različnih stvareh ob različnih časih. Dekleta npr. niso receptivna za matematiko ob istem času, kakor fantje, in fantje niso receptivni za humanistične predmete ob istem času, kakor dekleta.

Prav tako dekletom manjka prostorske predstave; to je njihova glavna ovira pri inženirskih študijih. Ugotovili so, da se da bistveno povečati delež deklet, ki ostanejo na študiju inženirskih predmetov, če gredo skozi tečaj, ki izboljša njihove prostorske predstave.

Sicer je res, da del neenakosti med moškimi in ženskami izvira iz predsodkov. Moja kolegica se je npr. odločila postati anestezistka namesto urologinja, ker so ji stari urologi dali jasno vedeti, da po njihovem ženska ne more biti urolog, brez sodelovanja starih zagovednežev pa nima šans. In kolikor lahko zmanjšamo predsodke, je to v redu.

Ampak ni pa vsa razlika med moškimi in ženskami razložljiva s šovinističnimi predsodki. Deloma so zadaj biološki fenomeni, ki jih lahko razrešimo (učenje pravih predmetov ob pravem času), deloma pa takšni, ki jih ne moremo (statistična razporeditev izjemnosti).

Razlike torej tudi v pošteni družbi vedno bodo. Pomembno pa je, da ne diskriminiramo proti nekomu samo zaradi tega, ker je ženska. Vsakemu po njegovih zaslugah, ne po narodnosti, spolu ali barvi kože.

Ampak to ne pomeni, da bo rezultat razporeditev 50/50.

Comments

Toda said…
atole je sicer čist offtopic :-9, mapak (!!!) kap me je ruknla skor....vidim da ti dobr gre, nisem pojma mela da si čez lužo jo mahnil...no, všasih sma se "poznala" :-)
Bom probala se prebijat počasi čez tvoje pisanje, mi nekaj pravi, da zna bit zanimivo, ko si tak "wunderkind"
LP

Popular posts from this blog

When monospace fonts aren't: The Unicode character width nightmare

Circumcision as an adult, part 1

Circumcision as an adult, part 2