Posts

Showing posts from January, 2006

Prekletstvo zakonov

[Prvotno objavljeno na mojem drugem blogu na straneh Libertarnega Kluba .] Enega od osnovnih problemov modernih, s parlamenti in zakonodajo urejenih držav vidim v tem, da se s časom obseg birokracije in kompleksnost zakonodaje večinoma le povečujeta, kar omejuje svobodno iniciativo in duši aktivnost gospodarstva. Kaj je osnovni razlog za ta problem in kako bi bilo mogoče obseg birokracije omejiti in doseči, da bi ostala kompleksnost zakonodaje konstantna? Osnovni razlog za preobilje zakonov je enostavno to, da jih je preveč preprosto sprejemati. Za sprejetje novega zakona je dovolj že polovica poslancev; za spremembo ustave , tega ključnega dokumenta, na katerem temelji stabilnost države, pa je dovolj že dve tretjini. Pomislimo. Funkcija zakonov je, da prepovedujejo ali predpisujejo ravnanja državljanov. Vsak zakon torej že sam po sebi omejuje svobodo državljanov - zakon, ki tega ne počne, je le prazen zakon. In takšne - pogosto arbitrarne, neumne in nepotrebne - omejitve in prep

The questionable value of anonymity

Anonymity may be necessary only if other people have it. If one has the ability to hide things, but another doesn't, the one who does has an advantage. But if no one has the ability to hide anything - then perhaps no one needs to. In political terms, I don't think being able to be anonymous makes anyone safer. When confronted with bad rules, anonymously violating them is the chicken's way out. If one who disagrees with a bad law can use anonymity to avoid it, one loses not only the incentive to have the law fixed, but also the integrity to influence it. For every 1 good thing that happens in politics by way of anonymity, 10 bad things happen because corrupt officials, too, act anonymously. A commentator on Schneier's blog wrote: "The advantages of anonymity grow linearly with the population; the disadvantages grow with the square of the population." I believe this is true. Malcolm Gladwell writes in The Tipping Point about the Rule of 150: a non-hierarc