Posts

Showing posts from June, 2005

O pretiranem konzervatizmu

V družbah po svetu poteka večen boj med novim in starim: med idejami, ki so se v preteklosti izkazale za uspešne, in drugimi idejami, ki se v novih okoliščinah zde obetavnejše. Velikokrat se izkaže, da so stare ideje še vedno pravilne: nove rešitve, ki naj bi nadomestile starejše, so pogosto nedodelane ali pa so včasih preprosto naivne. Pri uveljavljanju novih idej je treba paziti, da se ne zanemari modrost, ki je vodila do starih. Vendar pa ta esej ni o nespameti novih idej. Kadar se novost izkaže kot nefunkcionalna, je povratek na staro in boljšo rešitev navadno še vedno možen in običajno tudi hitro izvedljiv. Namesto tega želim govoriti o nasprotni vrsti nespameti, ki je škodljivejša od prejšnje. To je nasprotovanje novim idejam iz principa; ne na podlagi njihovih dejanskih pomanjkljivosti, temveč iz želje po ohranjanju starih, tradicionalnih idej. V zadnji evropski izdaji revije TIME (datum izdaje 2005-06-06) je možno prebrati o težavah, s katerimi se v Indiji v naporih proti AID